Informationssäkerhet är en uppsättning metoder som syftar till att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring under lagring eller överföring från en plats till en annan. 
Vi hjälper er att skapa trygga rutiner och system kring Informationssäkerhet, utformad och implementerade för att skydda tryckta, elektroniska, andra privata dokument samt känsliga personuppgifter från obehöriga personer. 
Dessa system och rutiner används för att skydda känslig data från missbruk, avslöjande, förstörelse, modifiering och störningar.
Sekretess är en av de grundläggande delarna av informationssäkerhet. Uppgifterna är konfidentiella när endast behöriga personer har åtkomst till den, för att säkerställa ditt företags konfidentialitet kommer vi hjälpa er att implementera system utformade för säkerhet som starka lösenord, kryptering, autentisering och försvar mot penetrationsattacker. 

Back to Top